Member Login

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

 

                                                                      กวางดำนาโนแคปซูล 

กวางดำนาโนแคปซูลคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร 
             การกักเก็บสารสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ วัตถุเจือปนในอาหาร (Food additives) สารอาหารหรือสารเสริมอาหาร (Nutrients and nutritional supplements) ไว้ในสารโพลิเมอร์ ได้แก่ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน หรือโพลิเมอร์ สังเคราะห์ แล้วลดขนาดอนุภาคให้มีขนาดนาโนเมตรหรือที่เราเรียกว่า นาโนแคปซูล (Nanocapsules) นอกจากมีประโยชน์ในแง่ของการปิดบังกลิ่น รส ที่ไม่พึงประสงค์ และป้องกัน การสลายตัวของสารสำคัญจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แล้ว ยังพบว่าการกักเก็บสารในรูปของนาโนแคปซูลยังสามารถเพิ่มการละลายของสารที่ไม่สามารถละลายกันได้ (ทำให้สารสำคัญที่ไม่ละลายน้ำสามารถละลายในน้ำได้) และสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญในแคปซูลในสภาวะที่เหมาะสมได้อีกด้วย 

ข้อดีข้อเด่นของ “กวางดำนาโนแคปซูล” 
            นวัตกรรมเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน คือการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นเทคโนโลยีสร้างพฤติกรรมจุลินทรีย์ใหม่ ที่สามารถขยายพันธุ์ด้วยตนเองโดยการให้อาหารแก่จุลินทรีย์ เพื่อให้จุลินทรีย์ขยายพันธุ์ให้ได้มากที่สุด เกิดตายสะสมกันอย่างมากมาย จุลินทรีย์เหล่านั้นก็กลายเป็นอาหารพืช สัตว์ อีกทอดหนึ่ง ซึ่งการนำเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโนมาใช้นี้ จะช่วยพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ให้สามารถลดต้นทุนให้ต่ำลงกว่าครึ่งหนึ่ง เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นกว่าเดิม 2-4 เท่า และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่แปลง ให้เกิดสมดุลตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 
 
ส่วนประกอบที่สำคัญใน อาหารเสริมพืช “กวางดำนาโนแคปซูล” 
              ประกอบด้วยโปรตีน วิตามินจากพืช สกัดด้วยเทคโนโลยีนาโนอุดมไปด้วยธาตุอาหารจากธรรมชาติที่เหมาะสมกับการนำมาใช้เป็นอาหารเสริมให้กับพืช โดยได้รับการยอมรับทางวิชาการว่าช่วยกระตุ้นการเจริญของตา ดอก ปลายและยอด และปลายราก สร้างและเพิ่มการติดดอกมีจำนวนดอกมาก ดอกสมบูรณ์ดี ผสมติดง่าย ขยายขนาดดอก กระตุ้นการแบ่งเซลล์พืช เสริมสร้างการสร้างรากใหม่ให้มากขึ้น และมีความแข็งแรง พืชทนหนาวทนแล้งได้ดี กระตุ้นการเจริญเติบโตได้ดีพร้อมในการให้ผลผลิต ฟื้นฟูต้นโทรม และฟื้นฟูต้นหลังการเก็บเกี่ยว สร้างภูมิต้านทาน ลดการเข้าทำลายจากโรคพืชและแมลงศัตรูพืช เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เกิดจากโมเลกุลของสารอาหารหลายชนิดรวมกัน เช่น สารในกลุ่มไฮดรอกซิล กลุ่มคาร์บ๊อกซิล และสารกลุ่มอื่นๆรวมกันอยู่ในรูปผงหรือผลึกสีดำ สารประกอบสำคัญ ฮิวมิค แอซิค ไม่น้อยกว่า 50% โพแทสเซียม (k2o) ไม่น้อยกว่า 8% เป็นสารผสมเข้มข้นของสารประกอบ คาร์โบไฮเดรตหลายชนิด กับธาตุอาหารเสริมในรูปของสารคีเลต มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้ แก่พืชโดยตรงและรวดเร็วโดยไม่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงจึงช่วยให้พืชเจริญเติบโต มีความสมบูรณ์แข็งแรง ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังการเก็บเกี่ยว หรือช่วงที่พืชขาดแคลนหรือช่วงที่พืชต้องการ ปริมาณอาหารสะสมในต้นอย่างมากช่วยแก้ปัญหาต้นโทรมได้ 
          “กวางดำนาโนแคปซูล” เป็นนวัตกรรมใหม่แห่งวงการเกษตรกรรมไทย ในการเพิ่มผลผลิตได้อย่างแท้จริง เป็นอาหารเสริมของพืชสูตรนาโนเทคโนโลยี ประกอบด้วยสารสกัดอินทรีย์ 100% มีสารประกอบฮิวมิคแอซิค กรดอะมิโน 18 ชนิด ที่จำเป็นต่อพืชและดิน พร้อมธาตุอาหารอื่นๆที่พืชต้องการ มีการนำเข้าวัตถุดิบทุกชนิดที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ทุกส่วนผสมได้คัดสรรอย่างมีคุณภาพ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ประกอบด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ที่เป็นอาหารพืชชนิดผงมีส่วนประกอบที่อยู่ในรูปโปรตีน และ วิตามินจากพืช เหมาะสมกับการนำมาใช้เป็นอาหารเสริมให้กับพืช ส่งเสริมการ เจริญเติบโต เสริมสร้างการสร้างรากใหม่ให้มากขึ้น ช่วยส่งเสริมการเจริญของ ตาดอก เพิ่มจำนวนการติดดอก ลดการหลุดร่วงของผล ดอกสมบูรณ์ดี ผสมติดง่าย สำหรับไม้ผลเพิ่มสีสด รสชาติอร่อย ขยายขนาดดอก สร้างภูมิต้านทานพืชแข็งแรง ลดการเข้าทำลายจากโรคพืชและแมลงศัตรูพืช พืชสามารถทนหนาวทนแล้งได้ดี ฟื้นฟูต้นโทรมได้เร็ว ให้ผลผลิตสูงกว่า 

คุณสมบัติของอาหารเสริมพืช “กวางดำ นาโนแคปซูล” 
              “กวางดำนาโนแคปซูล” มีคุณสมบัติเป็นด่าง สามารถละลายน้ำได้ สามารถแลกเปลี่ยนประจุได้ สามารถดูดซับแร่ธาตุได้ มีคุณสมบัติเป็นสารคีเลต ผสมน้ำราดโคนต้น จะช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ ทำให้โครงสร้างของดินแข็งแรงทนต่อการชะล้างและการกัดกร่อนของน้ำ ช่วยให้ดินโปร่ง ร่วนซุย น้ำและอากาศถ่ายเทสะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย รักษาความเป็นกรด ด่างไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว “กวางดำนาโนแคปซูล” อยู่ในรูปผงสามารถละลายน้ำได้ดีและเร็ว ละลายหมดไม่มีตกตะกอน ทำให้โครงสร้างของดินดีดินโปร่ง ร่วนซุย น้ำและอากาศถ่ายเทสะดวกรากพืชแผ่ขยายได้ง่าย ผสมน้ำราดโคนต้น จะช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงไว้ในดินให้พืชกลับนำมาใช้ไหม้ได้ใหม่อย่างเต็มที่ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ รักษาความเป็นกรด ด่างไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว 

“กวางดำ นาโนแคปซูล”สุดยอดอาหารพืช 
             มีสารเสริมอาหารสำเร็จรูปสำหรับพืช ช่วยเร่งราก เร่งผล เร่งแป้ง เร่งน้ำตาล ช่วยดึงช่อ แตกกอ ลงหัว ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิด เช่น พืชสวน พืชไร่ (อ้อย ข้าวโพด ฯลฯ) ไม้ผล (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ฯลฯ) นาข้าว พืชลงหัว(มันสำปะหลัง มันเทศ เผือก บอน ฯลฯ) ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ 

คุณประโยชน์ของ อาหารเสริมพืช “กวางดำ นาโนแคปซูล” เมื่อใช้ผสมน้ำ ฉีดพ่น 
- กระตุ้นการแบ่งเซลล์และขยายขนาดของเซลล์พืช ทำให้ดอกใหญ่ขึ้น ปริมาณดอกมาก ผลใหญ่ขึ้น 
- ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด ต้นกล้าแข็งแรงสมบูรณ์ 
- เพิ่มอัตราการหายใจ เพิ่มการสังเคราะห์แสง 
- ลดการเครียดเนื่องจากธาตุอาหารไม่สมดุล แร่ธาตุเป็นพิษ ขาดน้ำ หรืออากาศร้อนจัด หนาวจัด 
- กระตุ้นการดูดซึมน้ำ การไหลเวียนในเซลล์พืช 
- เพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชโดยตรง 
- แก้ปัญหาต้นโทรม เนื่องจากพืชสูญเสียอาหารอย่างรวดเร็ว 
- แก้ปัญหาเรื่องการแย่งอาหารในพืช ในกรณีที่มีการแตกใบอ่อนในขณะติดดอกออกผล 
- สร้างความพร้อมในการออกดอกติดผล ดอกสมบูรณ์แข็งแรงป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผล 
- เพิ่มคุณภาพของผล ลดการบิดเบี้ยว เพิ่มความหวาน และให้สีสันที่สวยงามน่ากิน 

คุณประโยชน์ของ อาหารเสริมพืช เมื่อใช้ผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ  
1. ส่งเสริมการแบ่งเซลล์ และขยายขนาดของเซลล์พืช ทำให้ดอกใหญ่ขึ้น ปริมาณดอกมาก ผลใหญ่ขึ้น  
2. ลดความเครียดเนื่องจากธาตุอาหารไม่สมดุล แร่ธาตุเป็นพิษ ขาดน้ำ หรืออากาศร้อนจัด หนาวจัด  
3. ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด ต้นกล้าแข็งแรงสมบูรณ์ 
4. เพิ่มอัตราการหายใจ เพิ่มการสังเคราะห์แสง 
5. เพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชโดยตรง 
6. แก้ปัญหาต้นโทรม เนื่องจากพืชสูญเสียอาหารอย่างรวดเร็ว  
7. แก้ปัญหาเรื่องการแย่งอาหารในพืช ในกรณีที่มีการแตกใบอ่อนในขณะติดดอกออกผล 
8. สร้างความพร้อมในการออกดอกติดผล ดอกสมบูรณ์แข็งแรงป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผล  
9. เพิ่มคุณภาพของผล ลดการบิดเบี้ยว เพิ่มความหวาน และให้สีสันที่สวยงามน่ากิน  

อัตราและวิธีการใช้ (ผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ)
1. แกะแคปซูลออก 1-2 แคปซูล ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบทุก 7 -15 วัน ใช้ได้ 1-2 ไร่ 
2. หากนำไปชุบท่อนพันธุ์ ใช้ 2 แคปซูล ต่อน้ำ 20 ลิตร รากออกดีมาก 
3. ทางใบในกรณีเริ่มปลูกหรือต้นกล้า (สำหรับปาล์มให้ฉีดบริเวณทะลายด้วย) 
4. หลังจากผสม กับน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 

คุณประโยชน์ของ อาหารเสริมพืช เมื่อใช้ผสมน้ำ ราดโคนต้ 
1. ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารในดินที่ถูกตรึงไว้ให้พืชนำกลับมาใช้ได้ใหม่ 
2. เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ดินอุ้มน้ำได้มากขึ้น ลดการสูญเสียน้ำในดิน  
3. เชื่อมอนุภาคดินให้เป็นกลุ่ม เป็นโครงสร้างดินที่ดี ช่วยการระบายอากาศ การซึมซับน้ำของดินที่ดี  
4. กระตุ้นให้รากเจริญงอกงามแผ่กระจาย พืชหาอาหารเก่ง 
5. เมื่อสลายตัวจะปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจน กำมะถัน และธาตุอาหารเสริมออกมา จึงเป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างช้าๆ 

วิธีใช้ 
           ใช้ “กวางดำนาโนแคปซูล” จำนวน 1 แคปซูล เทผงสีดำที่อยู่ในแคปซูลผสมลงไปกับน้ำ 20 ลิตร ถ้าใช้กับพืชผักอายุสั้น ให้ผสมลงไปในน้ำ 40 ลิตร ต่อ 1 แคปซูล และควรเปลี่ยนหัวพ่นเป็นชนิดหัวพ่นหมอก นำไปฉีดพ่นจากใบลงโคนให้ทั่ว ๆ ไม่ต้องเปียกโชก แค่เป็นละอองก็พอ 

 หมายเหตุ : บรรจุกระปุกละ 50 เม็ด
 

ww.nazagroup2008.com 
  บริษัท นาซ่ากรุ๊ป2008 จำกัด   บางเขน กทม. 

อีเมล์  nazagroup8@gmail.com

เฟสบุ๊ค  : facebook.com/pages/หัวกวาง/469936816470871

 
เว็บสำเร็จรูป
×